Technologická diverzita ve výuce sítí

Vážení čtenáři,

nedávno mi jeden z žáků položil otázku, zda nepovažuji za neetické věnovat se ve výuce počítačových sítí výhradně jedné technologii, proč nevěnuji stejnou pozornost i jiným technologiím?

Od té doby mi tato otázka leží v hlavě. Navíc ji den po dni posiluje i mé dlouhodobé a opakované setkávání se s nevolí a nechutí žáků k výuce sítí dle Cisco Networking Academy. Osobně považuji CCNA kurzy za velmi kvalitní a proto je hojně ve výuce používám společně se simulačním programem Cisco Packet Tracer.

Možná je ale na čase se pořádně zamyslet

Možná jste se již setkali s podobným problémem. A tento problém se nemusel týkat Cisco, mohlo jít o jakoukoli jinou technologii. Pojďme se tedy zamyslet nad touto otázkou, proč bychom se měli otevřít různorodosti a proč bychom neměli být omezeni na jedinou technologií ze světa IT.

Ruku na srdce: svět IT není jen o jednom velkém hráči. Ano, Cisco je obrovský hráč na poli sítí a má důležité místo v našem digitálním vesmíru, ale existuje také mnoho dalších technologií, které mají svůj vlastní význam a místo.

Když se podíváme na naše žáky, měli bychom také respektovat jejich různorodost. Každý žák je jedinečný a měl by mít možnost vybrat si, co ho zajímá. Proč bychom tedy měli omezovat jejich obzory na jednu technologii, která jim nemusí sedět? Navíc, možná mají jiné sny a cíle v IT světě než síťové technologie. Takové žáky pak nepřesvědčí žádná technologie. Z pochopitelných důvodů je tedy z dalších úvah vynechávám.

Přejděme tedy k tomu klíčovému – zájem žáků. Moje subjektivní zkušenost je taková, že když se učí o sítích obecně, jsou mnohem více motivováni. Mají vyšší motivaci, protože vidí, že se učí něco, co je relevantní pro celý svět IT. A právě to je ten bod – musíme jim dát šanci prozkoumat, co je pro ně ta pravá cesta, která je bude bavit a motivovat.

Takže, jak to shrnout? Máme před sebou svět IT plný možností, a měli bychom být otevření různým technologiím. Učitelé by měli být průvodci v této digitální divočině, a žáci by měli mít možnost najít tu pravou cestu, která je bude naplňovat a motivovat. Nenásledujme slepě jedinou cestu – pojďme objevovat a učit se odlišné technologie, protože právě v rozmanitosti spočívá síla světa IT.

To ovšem neznamená, že bychom neměli věnovat pozornost konkrétním technologiím, pokud jsou významné pro konkrétní průmysl nebo obor. Ideální je najít rovnováhu mezi výukou různých technologií a soustředěním na ty, které jsou pro daný kontext nejrelevantnější. Cisco bez pochyby patří mezi nevýznamnější hráče na trhu a jeho zastoupení v provozu je více či méně dominantní.

Co tedy s tím?

Existuje několik alternativních způsobů, jak lze vyučovat o síťových technologiích a konceptech bez závislosti na konkrétním výrobci nebo nástroji. Zde je několik tipů, které by nám s tím mohli pomoci:

  1. Teorie a základy: V nižších ročnících, je smysluplné zaměřit se na základní koncepty, které platí pro všechny technologie, jako jsou protokoly, topologie, síťové modely a adresace. Tím žáci získávají solidní základ pro porozumění jakémukoli síťovému zařízení a mohou se později specializovat na konkrétní technologie podle svých zájmů a kariérních cílů.
  2. Simulace sítě: Kromě Cisco Packet Tracer existují i jiné nástroje a simulátory, které nám umožní vytvářet a testovat virtuální sítě. Například GNS3 nebo EVE-NG jsou populární nástroje pro vytváření virtuálních sítí pro výuku. Tyto nástroje umožňují vytvořit virtuální sítě a experimentovat s různými scénáři a technologiemi.
  3. Open Source technologie: Zaměřme se na open-source síťové technologie, které nejsou vázané na konkrétního výrobce. To zahrnuje protokoly jako např. OSPF, BGP, IPv6 a mnoho dalších, které jsou platformově nezávislé.
  4. Laboratoře a praktická cvičení: Zajímavou výzvou je jistě vytvoření vlastní sítě nebo laboratoře, kde mohou žáci prakticky experimentovat se sítěmi. Tato laboratoř nemusí být nutně fyzická. Mnoho síťových prvků lze virtualizovat s open-source operačními systémy jako RouterOS nebo pfSense.
  5. Projekty a scénáře: Žáci mají tendenci více se angažovat v předmětech, kde mají možnost praktického vyzkoušení svých dovedností. Vytváření scénářů a projektů, které žáky vyzvou k řešení reálných síťových problémů jim umožní aplikovat své znalosti a dovednosti v praktickém kontextu.

Při výuce sítí na střední škole je také velmi důležité, mít připravený strukturovaný učební plán, který postupně rozvíjí dovednosti žáků od základů po pokročilé koncepty. Tuto funkci může naplnit i naše eduxo Studovna, kterou se snažím již od začátku koncipovat a naplňovat dle výše zmíněných myšlenek.

Celkově je důležité nalézt vyvážený přístup, který zahrnuje výuku různých technologií a respektuje individuální preference a cíle žáků. Umožnění flexibilního přístupu k výuce může pomoci zajistit, že žáci budou více motivováni a budou mít možnost rozvíjet své dovednosti v oblasti IT a sítí podle svých zájmů.

S pozdravem
Mr.Eduxo